Aurora over Bjerkvik

Foto: Jan-Arne Pettersen

Nordlys

Siden divaen nordlyset ofte lar vente på seg, er det lurt å sette av hele kvelden. Nordlys er et naturfenomen som avhenger av spesielle meteorologiske forhold, og det er ingen garanti for at du får oppleve det. Kombinerer du nordlys-jakten med en spennende utflukt, blir turen en opplevelse uansett.


Se nordlys i vinterhalvåret

Du glemmer aldri første gang du ser nordlyset åpenbare seg på nattehimmelen. Det er størst sjanse for å oppleve fenomenet sent på høsten samt om vinteren/tidlig vår. Mellom høstjevndøgn og vårjevndøgn (21. september til 21. mars) er det mørkt mellom klokken 18.00 og 01.00 når det størst sjansen til å se lysene, og det øker sjansen for en best mulig opplevelse.


Kommer du til Nord-Norge i desember eller januar, kan du oppleve mørketid med korte dager og kvelder med magisk vinteratmosfære. I februar og mars er dagene lengre og du får se mer av snøkledde landskapet på dagtid, mens det fortsatt er mørke kvelder med gode sjanser for å få se nordlyset.


Noen uker opptrer det uforglemmelige lysshowet flere ganger på én kveld, mens dagen etter kan være for tett snødrev eller ikke nordlys i det hele tatt. Jo mer tid du setter av, jo større sjanse er det selvsagt for at du får oppleve nordlyset.


Nordlys eller aurora borealis har fascinert i århundrer, men hvordan oppstår egentlig fenomenet?

Nordlys opptrer ofte som flimrende gardiner eller høye røyksøyler over nattehimmelen. Fargen er en lysende grønn, ofte med et snev av rosa langs kanten og noen ganger med en dyp lilla kjerne. Lysfesten eksploderer gjerne i et minutt eller to, og når det hele er over lurer du på om det var ekte eller bare en arktisk fantasi.


Vitenskapen bak nordlyset

Nordlys oppstår når partikler fra sola treffer atmosfæren på jorda. Sola slynger ut enorme gasskyer (solvinden) av varierende styrke. Når partiklene møter jordas magnetfelt, blir de ledet mot en sirkel rundt magnetiske Nordpolen, og det er energien som frigjøres som er nordlyset. Kraftig aktivitet på sola kan føre til nordlys tre til fire dager etterpå.


Levende legende

Ikke overraskende har nordlyset vært gjenstand for historier og legender så lenge det har vært mennesker under nordlyshimmelen. Nordlyssymboler er funnet på samiske sjamantrommer. Fenomenet har flere ulike navn på samisk, for eksempel Guovssahas, som betyr lyset som kan høres.

Kilde: visitnorway.com

Northern Lights

Aurora is an unpredictable lady, and you never know when she will decide to turn up. This diva keeps you waiting, so whenever you go hunting for the northern lights above the Arctic Circle, make sure you set aside the whole evening. Northern lights worshippers do everything from cross-country skiing to building snowmen in order to keep warm and entertained while outside.

However, organised tours are a good alternative.


When to see the northern lights

Seeing the northern lights, or the aurora borealis, as they are also known, is a jaw-dropping and mystical moment.


The lights are at their most frequent in late autumn and winter/early spring. Between the autumn equinox and spring equinox (21 September - 21 March), it is dark between 6 pm and 1 am, and you have maximum chances of spotting the lights.


From December there is normally plenty of snow. If you come in December or January, you experience the polar nights with atmospheric evenings and very short days. In February and March the days are longer and you see more of the snow-clad landscapes during daytime, and the evenings still offer maximum chances to spot the northern lights.


No guarantee can be given, though. Some weeks, you are treated to fantastic displays, repeated several times during the evening. Other times, the snow falls densely, or the northern lights simply stay away. Naturally, the longer you stay and the more time you set aside, the better the odds.


What are the northern lights?

The aurora borealis has been fascinating travellers to Norway and locals alike for generations, but what is the science behind the northern lights?

Each appearance of the northern lights is unique. Often you see three green bands across the night sky. Or the lights come as flickering curtains or rollingsmoke. The colour is a luminous green, often with a hint of pink along the edge, and occasionally with a deep violet centre. The colour palette seems to come from the 1980s.


If there is a lot of activity up there, the northern lights explode for a minute or two in a corona. The next minute it is all over, and you ask yourself whether this was real or just an Arctic fata morgana.


The science behind the northern lights

But what exactly are the northern lights? It is the sun that lies behind the formation of the auroras. During large solar explosions and flares, huge quantities of particles are thrown out of the sun and into deep space.

When the particles meet the Earth's magnetic shield, they are led towards a circle around the magnetic North Pole, where they interact with the upper layers of the atmosphere. The energy which is then released is the northern lights. All this happens approximately 100 kilometres above our heads.


Living legend

Perhaps not so surprisingly, the northern lights' spectacle has given rise to as many legends as there have been people watching. Symbols linked to the northern lights are found on the Sami shamanistic drum. The phenomenon has several different names in Sami. It is, for instance, known as Guovssahas. And during the Viking Age, the northern lights were said to be the armour of the Valkyrie warrior virgins, shedding a strange flickering light.

Sources: visitnorway.com